Mohairgeit og garn

Mohairgeitas historie

Mohairgeita stammer fra en villgeitslekt som lever i fjellene i Tibet og Tyrkia. Man vet med sikkerhet at denne ar vært holdt som husdyr fra 4000-3000 år f.Kr.

Den fineste mohairen (fiberen på dyret) stammer fra Tyrkia. De nektet eksport av dyr, fordi de selv ville ha produksjonen av den naturlig vakre fiberen.

Dyrets opprinnelige navn er Angorageit, oppkalt etter Tyrkias hovedstad Ankara (i oldtiden Angora), men den har ingen ting med angoraull å gjøre, som produseres av angorakanin.

I 1838 kom de første geitene til Syd-Afrika fra Tyrkia, der ble den krysset med boergeit og resultata av denne oppkryssingen er at Syd-Afrika er den største mohairprodusenten i verden.

Kulturlandskapspleie – Mohairgeit som beiterydder

Landskapet er ofte en av hovedgrunnene til at turistene besøker Norge. Kulturladskapet er en viktig del av dette landskapet.

Her på Ørmen som flere steder i Østfold har vi åkerholmer, bratte skråninger mot bekker og elver som gjør at man ikke kan bruke store landbruksmaskiner og gjødsel blir da heller ikke brukt på disse stedene. Dette styrker det biologiske mangfold av artere, både planter, insekter og sommerfugler. det fører også til at engene blir rike på urter.

Mohairgeitene er nøysom i matveien, og passer godt som beiterydder. De beiter annerledes enn f.eks. sauer. Disse geitene er særlig glad i løvtrær, gammel viltvoksende eng og nye treskudd er det beste man kan tilby geitene. Mohairgeitene beiter ikke helt snaut, det står igjen 10cm. vegetasjon der geitene har beitet. Det blir et flott og særegent kulturlandskap etter mohairgeitene.